Specializovaná mapa


Specializovaná mapa "Sudetské hřbitovy" představuje soubor map několika vybraných lokalit hřbitovů v příhraničních oblastech ČR (tzv. sudetské oblasti) s kulturně-historickou a památkovou hodnotou. Zprostředkovává původní, nikde nepublikovaná data získaná terénním průzkumem lokalit zaměřujícím se na sepulkrální objekty, náhrobky a hrobová místa prokazatelně pocházející z doby před rokem 1945. Výsledky terénní dokumentace jsou představeny v různých úrovních dokumentace sledující kulturně-historické a materiálové aspekty, stejně tak jako hledisko zachování jednotlivých sepulkrálních objektů.

Specializovaná mapa byla vytvořena v programu ArcGIS, aktuálně nejrozšířenějším programu pro analýzu, vyhodnocování a prezentaci prostorových dat. Spuštěna je v prostředí aplikace ArcGIS online, pro prohlížení a základní filtrování dat je tedy volně přístupná pro všechny uživatele internetu.

Vstup do mapyhttps://storymaps.arcgis.com/stories/1f69ef3a4315480997ee064112700065

První fáze terénní dokumentace, prováděná v rámci projektu NAKI Paměť hřbitovů od října 2020 do května 2022, se zaměřila na pět lokalit:

(mapy se otevírají v novém okně)